BMI: Lợi nhuận ròng Q1 đạt 53,2 tỷ đồng – gấp rưỡi cùng kỳ

Nguyên nhân làm cho lợi nhuận tăng là giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như chi phí quản lý. Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) công bố kết quả kinh doanh Q1 với doanh thu thuần đạt 390 tỷ đồng, giảm 23 tỷ so với Q1/2010.Tuy vậy, chi phí trực tiếp từ HĐKD bảo hiểm giảm gần 39 tỷ cùng với chi phí quản lý giảm gần 4 tỷ.Từ đó dẫn đến lợi nhuận HĐKD bảo hiểm từ lỗ 3,13 tỷ lên lãi hơn 16 tỷ đồng.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng nhẹ từ 39,5 tỷ lên 41 tỷ đồng.

Từ đó dẫn đến LNTT tăng hơn 51%, từ 41,36 tỷ lên 62,68 tỷ đồng.

LNTS của cổ đông công ty mẹ đạt 53,2 tỷ đồng, tăng 52%.
So với kế hoạch năm là 200 tỷ đồng LNST, BMI đã hoàn thành 26,6%.
 
Quốc Thắng
Theo HSX
cafef.vn

Comments are closed.