BMI: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 45% kế hoạch cả năm

 6 tháng đầu năm, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh (mã BMI – HOSE) thu phí bảo hiểm được 1281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,58 tỷ đồng.

Quý 2/2013, BMI thu phí bảo hiểm 611,5 tỷ đồng, tăng 12,47% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu thuần từ HĐKD bảo hiểm đạt 466,13 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 18,08 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Quý 2/2012, doanh thu thu từ kinh doanh bảo hiểm đạt 471,83 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 38,96 tỷ đồng.

alt

Theo giải trình của BMI, lợi nhuận sau thuế suy giảm đến hơn 50% là do, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính của công ty tạo ra lợi nhuận ít hơn.

Một số chỉ tiêu KQKD của BMI

alt

Trong quý này, mảng hoạt động chính của BMI là kinh doanh bảo hiểm thậm chí còn thua lỗ (-1,209 tỷ đồng). Chủ yếu là do doanh thu giảm cùng với việc không kiểm soát được chi phí kinh doanh bảo hiểm (chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 4,6% so với cùng kỳ). Công ty cho biết trong quý này công ty còn phải trích lập khoản nợ phải thu khó đòi 19,49 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty cũng giảm tới 53,18% xuống còn 17,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty thu phí bảo hiểm được 1281 tỷ đồng, tương đương 44,17% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 40,58 tỷ đồng, tương đương 45,08% kế hoạch năm. Năm 2013, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2901 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 90 tỷ đồng.

alt

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu BMI dao động trong biên độ 11.300 – 12.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 30.687 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 356,9 triệu đồng/phiên.

Học Khiêm – NDHMoney

{fcomment}

Comments are closed.