BMI đặt kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm gốc 2.410 tỷ đồng

altTheo tin từ Tổng CTCP Bảo Minh (BMI), kết thúc năm 2011, Bảo Minh đạt 2.349 tỷ đồng doanh thu.

Kết quả này đạt 100,2% kế hoạch HĐQT giao, tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ năm 2010; tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên thị trường với 10,27% thị phần.

Theo ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc BMI, so với mức tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm (20,7%) thì mức tăng trưởng này còn thấp.

Năm 2012, Công ty đã thông qua các chỉ tiêu như: doanh thu phí bảo hiểm gốc 2.410 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4%; doanh thu nhận tái bảo hiểm 220 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính 280 tỷ đồng; LNTT cả năm đạt 170 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% và không lỗ về kinh doanh bảo hiểm gốc; hoạt động đầu tư tài chính an toàn.

(ĐTCK).

Comments are closed.