BMI chấp nhận bồi thường cho DQS

Liên quan đến việc Tổng Công ty CP Bảo minh (HOSE: BMI) đơn phương hồi tố chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và bồi thường tổn thất trong Hợp đồng bảo hiểm đóng tàu số AD0004/07PA003HH ký ngày 30/10/2006 với Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS), mới đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (đơn vị chủ quản DQS) và BMI đã có buổi làm việc để giải quyết khiếu nại bồi thường.

* BMI tranh chấp với DQS: Tiền hậu bất nhất?

Theo đó BMI và DQS thống nhất việc giải quyết khiếu nại đòi bồi thường tàu 104.000 DWT giữa DQS và BMI sẽ tiến hành theo thủ tục hiện hành, ưu tiên thực hiện theo phương án hoà giải thương lượng, đảm bảo lợi ích hợp pháp không làm ảnh hưởng đến uy tín của hai bên. Để xác định số tiền bồi thường DQS sẽ cung cấp tài liệu, hoá đơn, chứng từ liên quan đến việc khắc phục, sửa chữa tàu 104.000 DWT trước ngày 15/6/2011. DQS chủ động tiến hành đàm phán thương lượng số tiền bồi thường với Bảo Minh và hoàn thành trong tháng 6/2011.

Nếu thỏa thuận này được thực hiện DQS sẽ rút đơn khởi kiện BMI trước đó.

Phan Nam
Diễn đàn doanh nghiệp

Comments are closed.