bluelam. Đóng BHXH từ mức lương sang hệ số

Công ty tôi hiện đóng BHXH theo mức lương (từ 2005 đến nay). Xin hỏi công ty có thể chuyển sang đóng BHXH bằng hệ số được không? thủ tục như thế nào.
Chúng tôi chưa thể trả lời chính xác cho bạn được vì công ty đang đóng VNĐ nay muốn chuyển sang đóng theo hệ số thì rất phức tạp. Bạn nên tìm hiểu thêm những quy định này trong thông tư 03 ngày 30/1/2007 của Bộ lao động thương binh và xã hội.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here