binhhoa59@yahoo.com.vn.

Tôi có hộ khẩu tại TP HCM nhưng làm việc tại Binh Dương, có đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm nay đã nghĩ việc hơn một năm, nay tôi lãnh bảo hiểm xã hội ở đâu xin chỉ giúp.
– Bạn nên đến BHXH quận huyện nơi mà bạn có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các tỉnh, thành phố trong cả nước để nộp hồ sơ nhận trợ cấp BHXH 1 lần.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.