Bình Thuận hỗ trợ 100% phí cho hộ nghèo tham gia bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. - Ảnh minh họa (Internet) (Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 đối với cây lúa.Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm.

Đối với hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ 60% phí bảo hiểm; tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm.

Điều kiện để được hỗ trợ là các tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp tại địa bàn được chọn thí điểm phải tham gia bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm, sản xuất lúa theo quy định của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp phải đáp ứng 4 điều kiện sau: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; đáp ứng khả năng thanh toán theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm; có hệ thống công ty, chi nhánh, văn phòng giao dịch tại địa bàn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; có đội ngũ nhân viên làm bảo hiểm nông nghiệp.

Quốc Toản
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Comments are closed.