Bình Dương: Hơn 500.000 người tham gia BHXH – BHYT

binh-duong_resize.gifTheo B?o hi?m xã h?i t?nh, ??n ??u n?m 2009, Bình D??ng có 520.000 ng??i tham gia b?o hi?m xã h?i (BHXH) – b?o hi?m y t? (BHYT) b?t bu?c, t?ng 45.000 ng??i.

Trong đó, số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện  là 171.100 người, tăng 20.000 người so với năm 2007, số người tham gia BHYT bắt buộc (3%) có 93.000 người… Tổng số thu BHXH và BHYT trong năm 2008 hơn 1,7 tỷ đồng. Bình Dương là tỉnh  công nghiệp phát triển, nên số đơn vị, lao động khu vực ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng cao, trong đó khu vực FDI là 64%, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 26%. Số lao động hàng năm tăng so với năm trước bình quân hơn 10%; cụ thể năm 2008 là 10%, năm 2007 là 12%.

 

Theo BaoBinhDuong.org.vn

 

Comments are closed.