Biến đổi khí hậu và COVID-19 thúc đẩy sự chuyển đổi của các nhà tái bảo hiểm

(Webbaohiem) – Fitch Ratings cho biết, tần suất gia tăng và mức độ nghiêm trọng của các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu cho thấy vai trò to lớn hơn của các nhà tái bảo hiểm châu Á trong việc thu hẹp khoảng cách bảo vệ của khu vực giữa thiệt hại kinh tế do thiên tai và tổn thất được bảo hiểm.

Biến đổi khí hậu và covid 19 gia tăng tái bảo hiểm

Fitch tin rằng khoảng cách bảo vệ báo hiệu tiềm năng lớn cho tăng trưởng tái bảo hiểm, nhưng các doanh nghiệp tái bảo hiểm châu Á phải đối mặt với những thách thức trong việc nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro và quản lý điều chỉnh giá phí bảo hiểm trong bối cảnh thường xuyên xảy ra tổn thất thảm họa. Các khuôn khổ quản lý thảm họa và mô hình rủi ro phù hợp là rất quan trọng để định lượng các tổn thất tiềm ẩn.

Đại dịch COVID-19 đã làm giảm tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của Châu Á, nhưng mặt khác cũng làm tăng tầm quan trọng và nhu cầu về tái bảo hiểm. Sự chuyển đổi nhanh chóng trong đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm đầy đủ cho các rủi ro mới nổi như các cuộc tấn công mạng. Cuộc khủng hoảng sức khỏe cũng đã nhấn mạnh lại sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ. Những điều này làm phát sinh tiềm năng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tái bảo hiểm và khuyến khích các doanh nghiệp tái bảo hiểm quản lý việc đánh giá rủi ro toàn diện để xác định phạm vi bảo hiểm, tỷ lệ phí và phí của hợp đồng bảo hiểm.

Việc quản lý vốn của các nhà tái bảo hiểm tập trung vào việc giảm các chi phí không thiết yếu và dành ra các bộ đệm vốn thích hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn. Số liệu thống kê cho thấy, vốn của các nhà tái bảo hiểm Châu Á vẫn tương xứng với hồ sơ kinh doanh của họ.

Việc nới lỏng quy định đối với giới hạn sở hữu cổ phần nước ngoài nhằm tăng cường sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các công ty tái bảo hiểm châu Á có thể dẫn đến các giao dịch M&A, hợp lý hóa kinh doanh và hiệu quả kinh tế theo quy mô lớn hơn trong trung và dài hạn.

Fitch kỳ vọng thị trường chứng khoán liên kết bảo hiểm (ILS) sẽ đạt được sức hút trong trung hạn sau khi đã phát hành tổng cộng 7 trái phiếu thảm họa tại Singapore tính đến tháng 7 năm 2021. Hồng Kông cũng đang trở thành một trong những trung tâm của khu vực về chứng khoán liên kết bảo hiểm sau khi đặc khu này đã hoàn thành sự chuẩn bị về mặt pháp lý cho ILS vào đầu năm 2021.

Huyền My (chuyển ngữ).