BIDV chuẩn bị cho thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam trong năm

Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV cho biết: Theo phương án cổ phần hóa BIDV vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BIDV sẽ thực hiện bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2011.

alt
BIDV họp báo công bố về kế hoạch IPO.

Theo ông Trần Bắc Hà, BIDV cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó tỷ lệ sở hữu của Nhà nước không thấp hơn 65% (với 2 giai đoạn, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 78% trong giai đoạn 1, trên 65% trong giai đoạn 2).
BIDV thực hiện IPO trong năm 2011; bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn và chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần. Sau đó, BIDV sẽ triển khai các bước để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước, phát hành và niêm yết quốc tế vào thời điểm thích hợp.
Vốn điều lệ của BIDV là 28.251,4 tỷ đồng. Cơ cấu phát hành sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I sẽ phát hành 22% vốn điều lệ; trong đó IPO lần đầu ra công chúng: 3% vốn điều lệ, bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên: 1% vốn điều lệ, bán cho tổ chức công đoàn: 3% vốn điều lệ, Bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài15% vốn điều lệ.
Trong giai đoạn 2, BIDV sẽ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng mức không vượt quá 20% vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phần ra công chúng, giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65% vốn điều lệ đến năm 2015.
Theo đó, hôm nay 1/12 sẽ là ngày BIDV quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp; ngày 2/12 công bố thông tin bán đấu giá chính thức và đến ngày 28/12 sẽ tổ chức đấu giá. BIDV sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất và chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần vào quý I/2012. Thời gian niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM được tiến hành không muộn hơn quý III/2012. Trong năm 2012, ngân hàng này sẽ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Hiện giá khởi điểm của cổ phần BIDV vẫn chưa được xác định.
Cũng theo người đứng đầu BIDV, ngân hàng này sẽ lựa chọn 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phù hợp với tiêu chí do Ngân hàng Nhà nước quy định. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của Tư vấn tài chính Morgan Stanley.
Được biết, đến 30/11/2011, tổng tài sản của BIDV đạt 403.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt 274.000 tỷ đồng; tín dụng đạt 268.200 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của NHNN; lợi nhuận trước thuế đạt 4.100 tỷ đồng; CAR đạt 10%, đảm bảo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Theo đánh giá của ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCK Nhà nước, cổ phần hóa BIVD là thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Ông Bằng cũng cho biết thêm, sau khi đã đọc báo cáo của BIDV trên cơ sở giá trị sổ sách, tính toán giá trị trong thị trường hiện nay thì trong phương án cổ phần hóa của BIVD đã tính tới khả năng thị trường xấu và trên cơ sở đó đưa ra khối lượng chào bán (chào bán công khai cho NĐT 3% vốn điều lệ) và giá chào bán theo thị trường. Nếu tính toán phù hợp, tổ chức tốt và thành công, việc cổ phần hóa BIDV sẽ tác động tốt đến thị trường.
Dantri.com.vn

Comments are closed.