Bich la. Bảo hiểm xã hội

Dạ em có thắc mắc như thế này xin cơ quan bảo hiểm giải đáp giúp. Em xin cảm ơn nhiều. Khi đi làm ở đồng nai em có đăng ký nộp bhxh ở tỉnh đồng nai và bây giờ em đang làm việc ở bình dương nhưng nộp bảo hiểm với số bảo hiểm khác. Và bây giờ em muốn truy lĩnh bảo hiểm ở đồng nai là đúng luật phải không. Em đã làm đơn xin truy lĩnh một lần bảo hiểm ở đồng nai và đem giấy tạm trú tới cơ quan bảo hiểm bình dương để nhận sao vẫn không cho nhận. Em đã tìm hiểu là mình đã làm đủ thục tục rồi sao các nhân viên ở cơ quan bảo hiểm không cho nhận còn nói là phải về đồng nai đóng giấu chuyển tỉnh gì đó, nhưng bây giờ với công việc em không thể về đồng nai rồi bị lòng vòng như vậy nữa,vạy xin cho hỏi thủ tục của em bây giờ là phải làm sao? không biết là các nhân viên ở bình dương có gây khó dễ gì nữa không? em đã đến phường ở bình dương hỏi và làm theo đúng như hướng dẫn nhưng khi ra cơ quan bảo hiểm ở huyện thì không cho nhận, lúc thì bắt chờ lúc thì nói cái này không đúng cái kia không đúng? Vậy mong cơ quan bảo hiểm giải giúp em xin cảm ơn rất nhiều. kính nhờ!
Nếu bạn đã trợ cấp 1 lần tại Đồng Nai và bạn đã tạm trú ở Đồng Nai. Dù nay bạn đang tạm trú hoặc có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương thì việc truy lĩnh (do tính trượt giá) của trợ cấp một lần cũ bạn nộp hồ sơ truy lĩnh tại BHXH Đồng Nai.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.