BIC thành tổng công ty và sẽ niêm yết cổ phiếu trong năm 2011

(ĐTCK-online) CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) vừa tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Điều lệ CTCP trong đó có việc đổi tên BIC trở thành Tổng công ty.

Đại hội cũng nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu trong năm 2011 và lựa chọn sàn niêm yết. Giai đoạn 2011-2015, BIC sẽ phấn đấu trở thành 1 trong 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam về thị phần, là một trong 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam về hiệu quả kinh doanh.

Trong đó, tổng tài sản tăng trưởng bình quân 10%/năm; doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng bình quân 25%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 15%/năm; ROE bình quân đạt 13,5%/năm; tỷ lệ cổ tức tối thiểu 10%/năm.

PV
Đầu tư Chứng khoán điện tử

Comments are closed.