BIC: Năm 2014 tiếp tục mở rộng mạng lưới, tăng thị phần

Đó là khẳng định với cổ đông của ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT TCty Bảo hiểm BIDV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 11.4 vừa qua.

Năm 2013 được đánh giá là năm khó khăn với các DNBH do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và thiên tai bất thường. BIC cũng không ngoại lệ khi tỉ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại tăng nhẹ 1,3% so với năm 2012 lên 39,4%. Tuy nhiên, đây vẫn là một tỉ lệ rủi ro tốt đối với DNBH. Đồng thời, các kết quả kinh doanh của BIC đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được ĐHCĐ giao. Đặc biệt, xét về doanh thu phí bảo hiểm của Cty mẹ BIC có tốc độ tăng trưởng cao gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn thị trường.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, một số kết quả hoạt động đáng chú ý khác của BIC trong năm 2013 là góp vốn cùng với BIDV và Tập đoàn MetLife thành lập Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife; tăng tỉ lệ sở hữu trong Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) lên 65%, thành lập Cty thành viên thứ 22 và nâng tổng số phòng kinh doanh lên con số 104…

Phiên họp ĐHĐCĐ 2014 đã nhận được nhiều sự quan tâm, chất vấn sôi nổi của các cổ đông xoay quanh các vấn đề quan trọng của BIC và định hướng phát triển trong năm 2014.

Trả lời cổ đông về mảng kinh doanh nghiệp vụ nào sẽ được BIC tập trung phát triển đẩy mạnh trong 2014 và những năm tiếp theo, Ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch HĐQT BIC cho biết: “BIC sẽ tập trung vào các nghiệp vụ có lợi thế khai thác và hiệu quả cao như bảo hiểm xây dựng, hàng hóa vận chuyển và bảo hiểm trách nhiệm cho cả 2 nhóm đối tượng khách hàng DN và cá nhân, các sản phẩm sẽ được thiết kế phù hợp theo từng nhóm khách hàng này. Đồng thời BIC cũng sẽ tập trung đẩy mạnh khai thác kênh phân phối nhiều tiềm năng là Bancassurance và duy trì, phát triển kênh đại lý, môi giới, trực tuyến và kinh doanh trực tiếp”.

Năm 2013 cũng ghi nhận sự lớn mạnh của BIC tại hải ngoại thông qua nhận chuyển nhượng vốn tại 2 liên doanh là CVI và LVI. Theo đó, BIC đã tăng vốn tại LVI lên 65% và đang xúc tiến các thủ tục để nhận chuyển nhượng vốn chi phối chính thức tại CVI. Với kết quả đã gây dựng trong 5 năm qua, BIC sẽ tiếp tục đầu tư thêm nguồn lực tại 2 thị trường này để đưa LVI, CVI trở thành Cty bảo hiểm thuộc top đầu của thị trường Lào và Campuchia.

Về kế hoạch năm 2014, BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 1.000 tỉ đồng, LNTT 130 tỉ đồng, tỉ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%. Ông Phạm Quang Tùng khẳng định: “Kế hoạch năm 2014 BIC đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ở mức thận trọng để ưu tiên cho việc tiếp tục tăng quy mô, mở rộng mạng lưới và tăng thị phần”.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, thay mặt Chủ tịch đoàn, ông Phạm Quang Tùng đã trình phương án tăng vốn năm 2014 của BIC tương xứng với quy mô kinh doanh đã có sự tăng trưởng lớn trong 4 năm vừa qua và tận dụng cơ hội tốt của thị trường khi nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc. Sau khi thảo luận, ĐHCĐ đã nhất trí thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỉ đồng thông qua việc trả cổ tức 10% của năm 2013 bằng CP và phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tối đa 30% vốn điều lệ mới. Giá bán cho cổ đông chiến lược không thấp hơn mệnh giá và tối thiểu bằng thị giá tại thời điểm chào bán. 

Theo (Laodong)

{fcomment}

Comments are closed.