BIC dự kiến niêm yết trong năm 2010

Lợi nhuận trước thuế đến ngày 31/12/2009, Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt đạt 81,25 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong 4 năm hoạt động của công ty này.

Tính đến ngày 31/12/2009, tổng doanh thu toàn Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt 548,99 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2008. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm vượt mốc 402 tỷ đồng (tăng 36% so với năm 2008), doanh thu từ hoạt động đầu tài chính đóng góp 146,9 tỷ đồng (tăng 107% so với năm 2008).

Tổng tài sản đến cuối năm 2009 của BIC đạt 1.808,96 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so với cuối năm 2008. Vốn chủ sở hữu đạt 523,64 tỷ đồng. Tổng quỹ dự phòng đạt 215 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đến ngày 31/12/2009 của BIC đạt 81,25 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong 4 năm hoạt động, vượt kế hoạch đề ra.

Với mức tăng trưởng tốt trong năm 2009, theo số liệu tổng hợp sơ bộ toàn thị trường, BIC công bố tiếp tục duy trì vị trí thứ 6/28 công ty bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần.

Trong năm 2010, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 35%, lợi nhuận tăng 23%, giữ vững vị trí trong top 10 về thị phần, top 5 về tỷ suất sinh lời/vốn trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Về mặt cơ cấu tổ chức, BIC công bố sẽ có những thay đổi quan trọng để phù hợp với mô hình công ty đại chúng theo kế hoạch cổ phần hoá và niêm yết cổ phiếu trong năm 2010.

V.Minh
Theo BIC

Comments are closed.