BIC: Doanh thu phí bảo hiểm trong năm 2015 tăng hơn 32%

Lãnh đạo Tổng Công ty bảo hiểm BIDV (BIC) vừa chính thức cho biết kết quả kinh doanh trong năm 2015 của đơn vị này với doanh thu tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

bảo hiểm bic

 

Cụ thể, theo thông tin vừa được phía BIC cho biết, đây là doanh thu phí bảo hiểm của riêng công ty mẹ với con số khoảng 1.476 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận trước thuế của BIC được tính toán ở mức 157 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Chưa nói cụ thể hơn về những kết quả kinh doanh khác nhưng theo ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, đây là những con số ấn tượng trong năm thứ 10 hoạt động của phía công ty. 

Cũng theo ông An, năm 2015, BIC cũng đã hoàn tất giao dịch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài là nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm FairFax. Đây là công ty con thuộc Tập đoàn tài chính bảo hiểm có trụ sở tại Canada (FairFax Financial Holdings). 

Đây là bước đi trong phương án tăng quy mô phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài từ 30% lên 35% đã được BIC thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Với kết quả này, lãnh đạo BIC kỳ vọng, trong tương lai, BIC sẽ hoạt động theo “mô hình Holdings” với các công ty con ki​nh doanh trong cả lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ. Ngoài ra, theo kế hoạch của BIC trong thời gian tới tiếp tục mở rộng hơn nữa hiện diện tại các nước trong khu vực ASEAN.

Theo (Xaluan)

Comments are closed.