BIC đạt 314 tỷ đồng doanh thu trong 8 tháng

Tin từ CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) cho biết, tổng doanh thu lũy kế đến cuối tháng 8/2009 của toàn Công ty đạt 314 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 206 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2008; doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 108 tỷ đồng.

Các sản phẩm đang chiếm tỷ trọng doanh thu lớn của BIC là bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới.

Trong số các kênh phân phối, doanh thu từ kênh Bancassurance của BIC đang gia tăng mạnh. BIC sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạnh kênh này để trở thành kênh bán lẻ chủ lực của BIC. Ngoài doanh thu từ thị trường trong nước, nguồn thu từ thị trường Lào của BIC cũng tăng trưởng tốt. Trong tháng 9/2009, BIC đã đưa công ty bảo hiểm tại Campuchia vào hoạt động và cùng với một công ty tại Lào, BIC đã khép kín hoạt động kinh doanh tại địa bàn 3 nước Đông Dương.

N.Lan

Theo ĐTCK

Comments are closed.