BIC bổ nhiệm Tân Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31/10/2014 – Trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và phê chuẩn của Bộ Tài chính, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã có Quyết định số 189/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2014, bổ nhiệm ông Trần Hoài An – Phó Tổng Giám đốc BIC giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC, thay thế cho Ông Tôn Lâm Tùng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ mới theo điều động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 01/11/2014.

Ông Trần Hoài An, Tân Tổng Giám đốc BIC

Ông Trần Hoài An sẽ tiếp nối người tiền nhiệm thực hiện các mục tiêu quan trọng trong năm 2014 như hoàn thành kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm 1000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 130 tỷ đồng, thành lập thêm 3 công ty thành viên mới, triển khai thành lập Văn phòng Đại diện BIC tại Myanmar, xúc tiến nhanh dự án bán cổ phần chiến lược…

Ông Trần Hoài An sinh ngày 05/04/1968. Trước khi công tác tại BIC, ông An đã từng công tác trong ngành Hải quan. Ông An gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã từng điều hành các đơn vị thành viên lớn của BIC là Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh. Từ 01/04/2013, Ông An được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách quan hệ khách hàng khu vực phía Nam của BIC. Theo Quyết định của Hội đồng quản trị BIC, Ông Trần Hoài An sẽ chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC từ ngày 01/11/2014.

Theo (BIC)

{fcomment}

Comments are closed.