Bị án treo, có được chuyển bảo hiểm?

TT – Tôi hiện đang bị án treo (kinh tế), trước đây tôi làm cho cơ quan nhà nước và bây giờ đang hưởng lương 50%. Tôi muốn ra công ty ngoài làm việc. Công ty này cũng có chế độ bảo hiểm. Vậy xin hỏi tôi cần phải làm những thủ tục gì? Tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm thời gian công tác liên tục không? Tôi nghe nói đang thi hành án treo thì không được chuyển bảo hiểm có đúng hay không?

HOÀNG MINH

Trả lời:

Nếu hợp đồng lao động chưa hết hạn hay công việc theo hợp đồng chưa hoàn thành mà muốn ra công ty ngoài làm, bạn có quyền thỏa thuận với cơ quan nhà nước để đôi bên chấm dứt hợp đồng này theo điều 36 Bộ luật lao động.

Trong trường hợp không thỏa thuận được thì nếu thuộc các trường hợp theo điều 37 Bộ luật lao động (không được bố trí theo đúng công việc, bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục hợp đồng…) thì bạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, bạn phải báo cho người sử dụng lao động biết trước 30 hoặc 45 ngày, tùy theo bạn làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hay không xác định thời hạn.

Khi bạn đã có quyết định cho nghỉ việc thì nơi làm việc cũ của bạn (là cơ quan nhà nước) có trách nhiệm giao trả sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho bạn, trong đó có xác nhận thời gian bạn tham gia BHXH đến ngày bạn nghỉ việc. Khi bạn sang công ty mới làm việc, bạn giao sổ BHXH cho công ty này làm thủ tục để bạn tiếp tục tham gia BHXH.

Trường hợp bạn tham gia BHXH không liên tục thì cách tính thời gian đóng BHXH của bạn là tổng thời gian bạn đã đóng BHXH (theo khoản 5 điều 3, khoản 2 điều 15, điểm c khoản 1 Điều 18 Luật BHXH). Những người bị án treo không thuộc trường hợp bị cấm tham gia BHXH. Do đó, việc chuyển BHXH của bạn vẫn được thực hiện theo các thủ tục do Luật BHXH quy định.

Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM
tuoitre.com.vn

Comments are closed.