BHYT tự nguyện mới: Bao giờ triển khai?

tong_thi_song_huong.jpgTT – Hướng dẫn bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN) mới xóa bỏ toàn bộ cản trở để người dân có nhu cầu dễ dàng tham gia BHYTTN. Nhiều bạn đọc thắc mắc qui định mới sẽ được triển khai như thế nào? Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) Tống Thị Song Hương (ảnh) cho biết:

– Hai điểm nổi bật nhất của qui định BHYTTN mới là bãi bỏ hoàn toàn các điều kiện (phải có 100% thành viên hộ gia đình, 10% dân cư trong cộng đồng tham gia…) và mức phí vẫn nằm trong khung hiện hành, từ 240.000 – 320.000 đồng/người/năm, học sinh – sinh viên mức 100.000 – 110.000 đồng/người/năm. Mức phí này thấp hơn nhiều so với bình quân chi cho người bệnh có thẻ năm 2006 (885.000 đồng/người).

* Bỏ các điều kiện và giữ nguyên mức đóng trong khi quĩ BHYT đang bị vỡ, Nhà nước phải bù chi, liệu quyền lợi của người bệnh có được đảm bảo, thưa bà?

– Qui định mới chỉ bãi bỏ về điều kiện và xác định mức đóng, không sửa đổi về quyền lợi cho người bệnh. Như vậy, người bệnh có thẻ sẽ vẫn được giữ nguyên quyền lợi như hiện nay. Với những sửa đổi mới kể trên, điều hiển nhiên là quĩ bảo hiểm y tế sẽ phải bù lỗ cho những người có thẻ BHYTTN. Theo dự kiến của chúng tôi, mỗi 1 triệu người tham gia thì quĩ sẽ phải bù lỗ 800 tỉ đồng. Chi phí y tế cũng là loại chi phí khó dự đoán, nên chúng tôi cũng chưa thể tính trước hết khả năng bội chi. Nhưng ở xã hội nào cũng thế, đều phải chăm lo đến an sinh xã hội.

* Không ít người trong số những người ốm tham gia BHYTTN là người giàu, từ nay sẽ được bao cấp và như vậy sẽ không công bằng cho nhóm dân cư đang phải tham gia BHYT bắt buộc?

– Trước hết, phải xác định nguyên tắc BHYT là tính cộng đồng, chia sẻ, việc thắt chặt hay mở rộng điều kiện là phù hợp với từng thời điểm. Về lâu dài, cần cân nhắc mức đóng mới vừa đảm bảo cân đối quĩ, vừa phù hợp với người dân. Những điều còn chưa đầy đủ ở những qui định hiện hành, kể cả qui định này, chúng tôi dự định sẽ đưa vào Luật bảo hiểm y tế, dự kiến sẽ trình Quốc hội trong tháng mười hai này, thông qua vào kỳ họp thứ 2-2008.

* Bao giờ người dân có thể mua được BHYTTN theo qui định mới, thưa bà?

– Sau khi qui định mới này có hiệu lực thi hành (15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo), người dân có nhu cầu có thể tham gia BHYTTN ngay.  

LAN ANH thực hiện (Tuoi Tre)

 

Comments are closed.