BHYT cho bệnh nhân là bộ đội phục viên

Bác tôi sinh năm 1947, là bộ đội về nghỉ chế độ mất sức với tỷ lệ 61%. Bác tôi có thẻ BHYT. Gần đây, bác tôi đi khám bệnh mới phát hiện bị ung thư và hiện đang phải xạ trị. Bệnh viện nói bác tôi sẽ được xạ trị miễn phí 30 lần, từ lần thứ 31 thì gia đình phải tự thanh toán chi phí. Vậy theo quy định hiện hành thì trường hợp của bác tôi sẽ được hưởng BHYT như thế nào?

Trả lời:

Tại tiểu mục 3, Mục I, Phần II, Thông tư Liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT bắt buộc có quy định như sau:

Người có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

3.1. Được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí dưới 7.000.000 đồng (bảy triệu).

3.2. Đối với dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí từ 7.000.000 đồng (bảy triệu) trở lên được thanh toán như sau:

– Đối với đối tượng là người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên, người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên…: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí dịch vụ.

– Các đối tượng còn lại: Quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí nhưng mức thanh toán tối đa không quá 26.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ đó, phần còn lại do người bệnh BHYT tự thanh toán.

Truờng hợp của bác bạn, BHYT chỉ thanh toán tối đa 26.000.000 đồng cho việc điều trị ung thư. Chi phí cho mỗi lần xạ trị cụ thể tuỳ thuộc vào phác đồ điều trị của bệnh viện.     

XH-BĐ
Báo SứcKhoẻ và Đời Sống

Comments are closed.