BHXH Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2009

bhxh_resize.jpgNgày 9/3, tại Quyết định số 325/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ tiêu dự toán thu BHXH, thu bảo hiểm y tế (BHYT), chi quản lý bộ máy và chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Cụ thể, chỉ tiêu dự toán thu BHXH khoảng 30.956 tỷ đồng, bao gồm: thu BHXH bắt buộc là 30.912 tỷ đồng và BHXH tự nguyện là 44 tỷ đồng; chỉ tiêu dự toán thu BHYT là 11.510 tỷ đồng bao gồm: BHYT bắt buộc là 9.806 tỷ đồng và BHYT tự nguyện là 1.704 tỷ đồng; chi quản lý bộ máy khoảng 1.210 tỷ đồng và chi đầu tư xây dựng cơ bản 205 tỷ đồng.

Trong trường hợp năm 2009, Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc hoặc điều chỉnh mức đóng BHYT, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh dự tóan thu, chi của BHXH Việt Nam theo quy định./.

 

Theo VOVNEWS.VN

Comments are closed.