BHXH Đồng Nai: Giải quyết tốt chế độ bảo hiểm cho người lao động

bhxh_dong_nai_resize.jpgMặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như sự biến động của lực lượng lao động, nhất là tình trạng thường xuyên thay đổi nơi làm việc hay số đông người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần; việc chậm nộp, nợ đọng quỹ BHXH, chậm xây dựng thang bảng lương của một số doanh nghiệp đã gây ảnh hướng tới tiến độ thu và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động nhưng năm 2008, Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai đã phối hợp với các ban ngành hữu quan tích cực chủ động vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong đó có những nhiệm vụ vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng cao so với năm 2007.

 

 

Tổng số thu BHXH và BHYT bắt buộc, tự nguyện trong năm 2008 đạt 1.815 tỷ 082 triệu đồng/1.641 tỷ 890 triệu đồng, đạt 110,55% kế hoạch. Trong đó, BHXH tỉnh đã triển khai thu BHXH, BHYT bắt buộc ở 4.214 đơn vị với tổng số 705.997 lao động (466.423 người tham gia đồng thời BHXH, BHYT; 239.574 người chỉ tham gia BHYT, trong đó có 167.115 người nghèo) tăng 579 đơn vị và 33.925 lao động tham gia so với năm 2007. Số thu là 1.768 tỷ đồng/1.602 tỷ đồng, đạt 110,4% kế hoạch năm, tăng 473 tỷ đồng (36,5%) so với năm 2007. Thu BHXH tự nguyện (năm đầu thực hiện) số đối tượng tham gia là 79 người, số tiền thu được là 202 triệu/3 tỷ đồng, đạt 6,73% kế hoạch năm.

 

BHXH Đồng Nai cũng đã tiến hành cấp  mới 339.418 sổ BHXH tự nguyện, tăng 147.778 sổ so với năm 2007. Cấp mới 1.811.210 lượt thẻ khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT tự nguyện, tăng 36.210 lượt thẻ so với năm 2007. Số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 298.388 người/255.200 người kế hoạch, đạt 116,92% kế hoạch năm, tăng 40.774 người so với năm 2007. Số thu là 46 tỷ 880 triệu đồng/36 tỷ 890 triệu đồng kế hoạch, đạt 127,1% kế hoạch năm, tăng 25 tỷ 288 triệu đồng.

 

Mặc dù số tiền chi trả và số đối tượng được chi trả tăng khá cao so với năm trước, song BHXH Đồng Nai đã tập trung chi trả đầy đủ, kịp thời cho đối tượng hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người lao động, không để xảy ra nhầm lẫn, thất thoát qũy, góp phần ổn định đời sống của người tham gia và thụ hưởng BHXH trên địa bàn. Tổ chức, quản lý phân bổ và sử dụng quỹ BHXH đúng chế độ, không để xảy ra sai phạm. Trong năm 2008, BHXH Đồng Nai đã chi trả tổng số tiền 792 tỷ đồng cho 3.173.345 lượt người, (trong đó 603 tỷ đồng chi trả cho 730.345 lượt người hưởng chế độ thường xuyên hàng tháng, một lần, đau ốm, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; thanh toán 189 tỷ đồng cho 2.443.000 lượt khám chữa bệnh BHYT) tăng 9,4% lượt người và 30,11% số tiền so với năm 2007.

 

Nhằm duy trì hoạt động giám định y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, hướng dẫn bệnh nhân, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh. Đồng thời giám sát hạn chế việc lạm dụng  thẻ và quỹ khám chữa bệnh BHYT, BHXH Đồng Nai đã phối hợp với Sở Y tế giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ khám chữa bệnh BHYT, tổ chức giám định, xác minh hồ sơ khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT theo yêu cầu riêng của các đối tượng đầy đủ. Thực hiện ký kết hợp đồng, thanh quyết toán kịp thời chi phí khám chữa bệnh BHYT với 35 cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, giám định thanh quyết toán chi phí KCB cho 2.465.441 lượt người với tổng số tiền là 209.420.396.181 đồng, tăng 6% lượt người KCB và 20% so với năm 2007. Trong đó, KCB ngoại trú là 2.367.876 lượt người với số tiền 146.784.821.272 đồng, tăng 5% số lượt KCB và 23% số tiền so với năm 2007. KCB nội trú 97.565 lượt người với số tiền 62.455.574.809 đồng, tăng 11% số lượt KCB và 14% số tiền so với năm 2007.

 

Theo Dongnai.gov.vn

 

Comments are closed.