BH trợ cấp phẫu thuật & điều trị ngoại khoa” và “BH trợ cấp nằm viện”.

(HNM) – Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ vừa giới thiệu hai sản phẩm bảo hiểm (BH) bổ trợ mới là “BH trợ cấp phẫu thuật & điều trị ngoại khoa” và “BH trợ cấp nằm viện”.

Khi tham gia sản phẩm “BH trợ cấp phẫu thuật và điều trị ngoại khoa”, khách hàng được hưởng quyền lợi BH với 535 loại phẫu thuật và điều trị ngoại khoa khác nhau. Sản phẩm “BH trợ cấp nằm viện” có mức trợ cấp chi phí nằm viện lên đến 500.000đ/ngày, tổng số ngày nằm viện lên đến 365 ngày trong thời hạn BH một năm; hoặc 500 ngày tính lũy kế với thời hạn tham gia BH nhiều năm liên tục….

Hương Ly

Báo Hànộimới

Comments are closed.