BH Dầu khí Việt Nam bán 23.180 cổ phiếu, giảm còn 8,02%

bhdaukhi_resize.jpgCTCP In Sách khoa tại Tp. Hà Nội (mã CK: TPH) thông báo, Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã bán 23.180 cổ phiếu.

Ngày kết thúc giao dịch là ngày 23/3/2009.

Số lượng cổ phiếu Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 184.980 cổ phiếu, sau khi thực hiện giao dịch, hiện Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đang nắm giữ 161.800 cổ phiếu (chiếm 8,02 % tổng số CP đang lưu hành) .

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong Quý IV/2008 đạt 5,62 tỷ đồng, tăng 8,08% (tăng 0,42 tỷ đồng) so với Quý IV/2007. Lũy kế cả năm đạt 49,4 tỷ đồng, giảm 0,72% (giảm 0,36 tỷ đồng) so với năm 2007.

Lợi nhuận sau thuế trong Quý IV/2008, công ty đạt 69 triệu đồng. Lũy kế cả năm, Công ty đạt 2,277 tỷ đồng, giảm 1,809 tỷ đồng (tương ứng giảm 44,27%) so với năm 2007.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong năm 2008, công ty đạt 1.265 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 30/3/2009 cổ phiếu TPH không có giao dịch và đứng giá ở mức 10.200 đồng/cổ phiếu.

Ngày

Giá

Thay đổi

%thay đổi

Khối lượng

30/3/2009

10.200

0

0,00%

0

27/3/2009

10.200

0

0,00%

0

26/3/2009

10.200

0

0,00%

11.000

25/3/2009

10.200

-400

-3,77%

6.500

24/3/2009

10.600

300

2,91%

17.200

 

Theo ATP Việt Nam

 

Comments are closed.