BeoQL@yahoo.com.vn.Chế độ thâm niên ngành

TÔI NHẬP NGŨ THÁNG 5/1976 ĐẾN THÁNG 12/1982 CHUYỂN NGÀNH SANG NHÀ MÁY NƯỚC NINH BÌNH. ĐẾN NAY TÔI ĐƯỢC NGHỈ HƯU. CƠ QUAN TÍNH TIỀN LƯƠNG HƯU CHO TÔI Ở MỨC LƯƠNG CÔNG NHÂN HIỆN HƯỞNG ĐỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH LƯƠNG HƯU (LƯƠNG HƯU THỜI ĐIỂM CHUYỂN NGÀNH THẤP HƠN). VẬY XIN CƠ QUAN BẢO HIỂM TỈNH BÌNH DƯƠNG CHO BIẾT CHẾ ĐỘ THÂM NIÊN NGÀNH TỬ THÁNG 5/1976 ĐẾN THÁNG 12/1982 CÓ ĐƯỢC TÍNH KHÔNG VÀ CÁCH TÍNH NHƯ THẾ NÀO, VĂN BẢN NÀO QUY ĐỊNH. TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Nếu trước đây từ năm 1976 đến năm 1982 ông có tham gia BHXH và nay đã nghỉ hưu và nếu thời gian làm trong quân đội mà là sĩ quan thì được tính chế độ thâm niên ngành. Để được chính xác hơn bạn có thể liên hệ BHXH Ninh Bình để được trả lời cụ thể hơn.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.