Beo. Chế độ tuất 1 lần

Tôi có bác công tác từ tháng 1/1985 đến 6/2009 từ trần do mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện tại có hai xuất đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng gia đình có nguyện vọng xin hưởng trợ cấp một lần. Xin cho hỏi gia đình bác tôi có được hưởng trợ cấp một lần không ; nếu được thì phải làm những hồ sơ gì và thực hiện như nào?
Các trường hợp hưởng chế độ tuất mà thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng thì phải chấp nhận hưởng hàng tháng, cơ quan BHXH không giải quyết theo nguyện vọng hưởng trợ cấp 1 lần. Trừ trường hợp người được hưởng có thu nhập cao hơn mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định thì sẽ được lĩnh trợ cấp tuất 1 lần.
 

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.