Bảo Việt Sơn La hoàn thành kế hoạch 34,5 tỷ doanh thu năm 2010

(VEN) – Năm 2010, Công ty Bảo Việt Sơn La được Tổng Công ty Bảo Việt giao kế hoạch 34,5 tỷ doanh thu, tăng trưởng 13%. Đến hết ngày 31/12/2010, Bảo Việt Sơn La đã báo cáo tổng kết với Tổng công ty hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2010 là một năm tương đối khó khăn cho Bảo Việt Sơn La sau gần 30 năm triển khai công tác bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm của công ty chững lại do hiện nay các sở, ngành lớn đều có các bảo hiểm chuyên ngành chiếm lĩnh một thị trường không nhỏ, đây thực sự là khó khăn cho bảo hiểm Bảo Việt.

Bên cạnh đó, các khách hàng tiềm năng như một số đơn vị thuỷ điện đã chuyển đi. Trong bối cảnh đó, công ty chỉ đi sâu vào đối tượng nhân dân nên chỉ tăng trưởng theo đà tăng trưởng của xã hội, công tác di dân đã hoàn thành nên những hoạt động liên quan đến bảo hiểm đã xong…Tuy năm 2010 là năm có nhiều khó khăn như vậy nhưng do có sự đầu tư sâu rộng về chất lượng dịch vụ và đào tạo cán bộ một cách bài bản nên doanh thu và mức tăng trưởng của công ty vẫn được đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
Theo chủ trương đổi mới của tập đoàn và tổng công ty, năm vừa qua, công ty đã đào tạo, tập huấn lại toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty từ giám đốc đến nhân viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ bán hàng và tư vấn, trợ giúp sau bán hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh với các dịch vụ bảo hiểm khác trên địa bàn.
Để vượt qua những khó khăn trước mắt, lãnh đạo công ty đã đưa ra chiến lược hoạt động năm 2011 là tiếp tục phát triển những nhiệm vụ truyền thống như bảo hiểm con người, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm xe cơ giới. Tăng cường tuyên truyền và mở rộng kênh bán hàng thông qua các đại lý, tiếp tục mở rộng các đại lý khai thác bảo hiểm xe cơ giới, ký kết các hợp đồng hợp tác với bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ để khai thác chéo nhằm mang lại hiệu quả. Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, tư vấn, trợ giúp khách hàng gặp rủi ro, tai nạn một cách nhanh nhất, tốt nhất và thuận tiện nhất. Hạ phí bảo hiểm, tăng hoa hồng trong đó việc giữ khách hàng truyền thống và tăng cường dịch vụ sau bán hàng vẫn là chủ yếu.
Với những giải pháp này, tin rằng, năm 2011, Công ty Bảo Việt Sơn La sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa, đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2010, và hoàn thành nhiệm vụ mà tổng công ty đã đề ra./.
Kim Xuyến
Báo Đối ngoại Vietnam Economic News
Cơ quan của Bộ Công Thương

Comments are closed.