Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2 nghìn tỷ đồng

(DĐDN) – Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ vừa được Bộ Tài chính cấp giấy phép cho phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động.

 

 

alt

Bộ Tài chính vừa cấp Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC2/KDBH cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 46 GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, vốn điều lệ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là 2.000.000.000.000 đồng Việt Nam (hai nghìn tỷ đồng). Với việc tăng số vốn mới này, Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.
Được biết, năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Bảo Việt Nhân thọ vẫn đạt doanh thu khai thác mới tăng trưởng 22% so với năm 2012.

Nguồn:dddn.com.vn

Comments are closed.