Bảo Việt mở rộng cung cấp dịch vụ qua hệ thống ngân hàng

(HNM) – Ngày 22-3, tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) đã ký thỏa thuận hợp tác. Bảo Việt và MHB sẽ ưu tiên giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của hai bên đến hệ thống khách hàng; đẩy mạnh hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm (BH) tài chính mới cho khách hàng.

(HNM) – Ngày 22-3, tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) đã ký thỏa thuận hợp tác. Bảo Việt và MHB sẽ ưu tiên giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của hai bên đến hệ thống khách hàng; đẩy mạnh hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm (BH) tài chính mới cho khách hàng.

Hệ thống cung cấp các dịch vụ BH qua ngân hàng (bancassuranse) đã được Bảo Việt triển khai cả hai lĩnh vực: BH nhân thọ và BH phi nhân thọ. Thông qua hệ thống bancassuranse, Bảo Việt đã cung cấp các sản phẩm: BH tín dụng, BH dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, BH nhân sự chủ chốt; BH nhà tư nhân… cho khách hàng. Năm 2009, doanh thu từ hoạt động bancassuranse của Bảo Việt đạt hơn 50 tỷ đồng, dự kiến sẽ đạt 100 tỷ đồng trong năm 2010. Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Bảo Việt và MHB sẽ tạo thêm cơ hội để hai doanh nghiệp có thể đem lại những lợi ích gia tăng cho khách hàng…

Hương Ly
Hànộimới Online

Comments are closed.