Bảo Việt: Lợi nhuận trước thuế đạt 828 tỷ đồng

(ĐTCK-online) Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết, đến hết tháng 8/2009, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 6.653 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 68,4% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 828 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 106,3% kế hoạch năm.

Bảo Việt xác định trong giai đoạn 2010 – 2014, phát triển thành định chế tài chính – bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh, từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới dựa trên ba trụ cột: dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng và đầu tư. Đại diện HSBC Insurance một trong những cổ đông sáng lập của Bảo Việt thể hiện mong muốn được sở hữu thêm 8% cổ phần tại Bảo Việt và tiến tới thành lập Công ty môi giới bảo hiểm. Hiện cổ đông này đang nắm giữ 10,31% CP của Tập đoàn Bảo Việt với giá trị trên 591 tỷ đồng  tính theo mệnh giá.

T.Đoàn
Đầu tư Chứng khoán điện tử”

Comments are closed.