Bảo Việt chính thức “chia tay” Bảo Long

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 6.368.272 cổ phần đem ra đấu giá của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã được bán hết.

Theo kết quả đấu giá, khối lượng đặt mua cao nhất lên tới 2,57 cổ phần, giá đặt mua cao nhất: 10.500 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần.

Giá đấu thành công cao nhất là 10.500 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.300 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân 10.300 đồng/cổ phần.

Bảo Long hiện có vốn điều lệ 336.345.000.000 đồng. Số lượng cổ phần bán đấu giá lần này là 6.368.272 cổ phần.

Cổ đông lớn của Bảo Long gồm Bảo Việt, Ngân hàng Á châu, Ngân hàng Vietconbank, Ngân hàng MaritimeBank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng Eximbank, Công ty Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long…

Số cổ phần Bảo Long đưa ra đấu giá lần này là số cổ phần do Bảo Việt nắm giữ. Theo đó, sau khi số cổ phần này được bán hết, Bảo Việt đã không còn là cổ đông của Bảo Long nữa.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2014, tổng doanh thu Bảo Long dự kiến đạt 560 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, tăng gần 10 % so với năm 2013.

Năm 2013, tổng doanh thu của Bảo Long là 555 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng.

Trong năm 2013, Bảo Long đã mở rộng mạng lưới hoạt động của mình với việc thành lập thêm 4 đơn vị thành viên là Bảo Long khu vực Tây Nguyên, Bảo Long khu vực Trung Bộ, Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ và Bảo Long Long An.

Theo (Baodautu)

{fcomment}

Comments are closed.