Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền còn yếu

Đó là nhận định của ông Bùi Khắc Sơn, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam, tại hội thảo “Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả và so sánh với thực tiễn tại Việt Nam” diễn ra ngày 20-7.
Theo ông Sơn, BHTG Việt Nam là tổ chức do Chính phủ thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các ngân hàng. Thực tế, hệ thống BHTG ở Việt Nam chưa có đầy đủ cơ chế hoạt động và vẫn bị “bó”.

L.THANH
Pháp Luật TPHCM Online

Comments are closed.