Bảo Ngân bán Bảo hiểm du lịch quốc tế Online

b?o hi?m du l?chKể từ ngày 15/11 Công ty TNHH Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) triển khai kinh doanh online Bảo hiểm du lịch quốc tế (DLQT) qua chương trình iPay trên website www.vietinbank.vn.

Mọi cá nhân người Việt Nam và nước ngoài cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 6 tuần đến 80 tuổi đều có thể mua sản phẩm bảo hiểm này. Bảo hiểm DLQT chỉ bảo hiểm những rủi ro xảy ra đối với người được bảo hiểm phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm bắt đầu từ thời điểm hoàn tất thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam và kết thúc vào ngày trở về Việt Nam hoặc vào lúc 24 giờ ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm bảo hiểm tùy theo thời điểm nào sớm hơn sẽ được áp dụng. Thời hạn bảo hiểm tối đa cho một chuyến đi là 180 ngày liên tục.

Quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

– Quyền lợi về chi phí y tế: các chi phí này được chi trả theo chi phí thực tế, hợp lý theo thông lệ quốc tế, nhưng không vượt quá giới hạn tối đa quy định cho mỗi hạng bảo hiểm (không áp dụng khấu trừ trong mỗi khiếu nại bồi thường).

– Quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người: Giới hạn tối đa cho quyền hạn bảo hiểm là 100% số tiền bảo hiểm quy định(10000USD/EUR).

– Các dịch vụ hỗ trợ: Gồm các dịch vụ hỗ trợ cấp cứu và dịch vụ khác như nhận hành lý chậm, mất giấy tờ, chi phí cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi, chuyến đi bị trì hoãn.

– Mức giới hạn bảo hiểm trên được áp dụng theo từng chuyến đi, đồng thời các quyền lợi bảo hiểm này độc lập với nhau, người được bảo hiểm có thể được hưởng nhiều quyền lợi bảo hiểm trong cùng một chuyến. Như vậy giới hạn trách nhiệm tối đa chi trả cho một người được bảo hiểm có thể là tổng mức trách nhiệm giới hạn cho mỗi quyền lợi bảo hiểm riêng biệt.

Hình thức bảo hiểm: Cá nhân, gia đình. Biểu phí gia đình chỉ áp dụng cho một chuyến đi một hành trình và tham gia cùng hạng bảo hiểm (mức bảo hiểm). Đi theo gia đình áp dụng trong chương trình này gồm vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm và/hoặc con của người được bảo hiểm dưới 18 tuổi (phí bảo hiểm gia đình gồm chồng, vợ và các con dưới 18, tổng phí bảo hiểm của gia đình bằng phí tổng phí của 2 người từ 18 tuổi trở lên). Trường hợp con của người được bảo hiểm từ 18 tuổi theo biểu phí cá nhân.

Nguồn NDHMoney

Comments are closed.