Bảo Minh: tổng doanh thu phí bảo hiểm 10 tháng đạt 2.470 tỷ đồng

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) cho biết, 10 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm 2.470 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ 2013.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc là 2.215 tỷ đồng, đạt 88,9% kế hoạch và tăng trưởng 12,8%; doanh thu nhận tái bảo hiểm là 255 tỷ đồng, đạt 85,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ.

Cũng trong 10 tháng, Tổng công ty đạt doanh thu đầu tư tài chính 124,9 tỷ đồng, đạt 86,14% kế hoạch cả năm. Tổng số tiền bồi thường là 902 tỷ đồng, tương đương 36,5% doanh thu, giảm so với cùng kỳ.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.