Bảo Minh nhận cờ thi đua từ Bộ Tài chính

Tổng CTCP Bảo Minh (Bảo Minh) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính.

Năm 2014 cũng là năm Bảo Minh kỷ niệm 10 năm cổ phần hóa thành công từ một doanh nghiệp Nhà nước thành Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Bộ các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các đối tác và khách hàng của Bảo Minh.

Sau khi chúc mừng những thành tích đạt được của Bảo Minh trong 20 năm qua, Thứ trưởng Hà cũng đề nghị Bảo Minh cần tiếp tục bám sát những chủ trương, đường lối, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài chính đối với ngành tài chính, bảo hiểm để từ đó vận dụng linh hoạt vào quá trình hoạt động kinh doanh nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển để giữ vững vai trò là một doanh nghiệp bảo hiểm lớn mạnh hàng đầu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cho ngành Tài chính quốc gia và cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

9 tháng đầu năm 2014, Bảo Minh đã vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2014 giao trên một số tiêu chí quan trọng như tổng doanh thu đạt 2.330 tỷ đồng, bằng 80,5% kế hoạch, tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền đã chi bồi thường là 838,5 tỷ đồng, bằng 37,9% doanh thu và giảm mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế: 94,4 tỷ đồng, đạt 77,9% kế hoạch và tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.