Bảo Minh đặt kế hoạch 190 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Theo tin từ Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh (BMI), năm 2009, tổng doanh thu doanh nghiệp này đạt 2.012 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 167,64 tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch, tăng 10,25% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng.

Hoạt động gắn liền với tăng trưởng GDP, năm 2009, BMI nói riêng và các DN bảo hiểm nói chung chịu nhiều ảnh hưởng. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt các dự án hạ tầng lớn bị chậm tiến độ; tình hình tổn thất gia tăng do tai nạn giao thông, cháy, thiên tai, bão lũ với số tiền thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Trước tình hình đó, năm 2010, BMI đặt mục tiêu kinh doanh khá thận trọng. Cụ thể, tổng doanh thu (phí bảo hiểm và hoạt động đầu tư) là 2.415 tỷ đồng, tăng 9,4%; lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng, tăng 11,7%.

T.Đoàn

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Comments are closed.