Bảo Minh BMI: 9 tháng lãi gấp đôi cùng kỳ

altTrong quý 3, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BMI chính thức có lãi 6,5 tỷ đồng với sự tăng lên của doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm (tăng 32,5%).

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.

Trong quý 3, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BMI chính thức có lãi 6,5 tỷ đồng với sự tăng lên của doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm (tăng 32,5%). Cùng kỳ 2012, BMI lỗ thuần 58 tỷ đồng từ hoạt động nói trên. 

Kết quả quý 3 BMI lãi ròng 23,4 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng đáng kể so với khoản lỗ gần 20 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lãi ròng của BMI đạt 66,8 tỷ đồng, hơn gấp đôi con số 9 tháng đầu năm 2012 (30,6 tỷ đồng).

Mặc dù tăng trưởng mạnh, BMI vẫn cho biết hoạt động kinh doanh của công ty hiện vẫn đang gặp khó khăn. Sau 9 tháng, BMI thực hiện 75,6% kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ giao phó. 

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính riêng quý 3 của BMI như sau:

alt

Vốn điều lệ 755 tỷ đồng, tại thời điểm cuối quý 3/2013, BMI vẫn duy trì khoản thặng dư vốn 1.133 tỷ đồng, giữ nguyên so với đầu năm. Trong khi đó lợi nhuận chưa phân phối chỉ còn 175 tỷ đồng. 

Cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm khác, BMI đầu tư ngắn hạn với giá trị lớn, đạt trên 1.900 tỷ đồng cuối quý 3, giảm 8% so với số dư đầu năm. Trong đó, 962 tỷ đồng là đầu tư ngắn hạn (sau khi trừ giá trị dự phòng 203 tỷ đồng) và 945 tỷ đồng đầu tư dài hạn. Chi tiết các khoản đầu tư của BMI như sau:

alt

(Khoản mục đầu tư ngắn hạn khác là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm).

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

{fcomment}

Comments are closed.