Bảo Long phát hành thêm 17,28 triệu CP

(LĐ) – CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) vừa thông báo sẽ phát hành thêm 17,28 triệu CP để tăng VĐL từ 167,2 tỉ đồng lên 340 tỉ đồng. Theo phương án phát hành, Cty sẽ chào bán 16,72 triệu CP cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, với giá 10.000đ/CP.

Thời gian chốt danh sách cổ đông là 3.2. Thời gian chuyển quyền mua là từ 4.2 – 5.3. 560.000 CP còn lại, Cty chào bán cho CBNV với giá 10.000đ/CP. Bảo Long cho biết, việc tăng vốn này nhằm đảm bảo quy định về VĐL tối thiểu của các Cty kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (tối thiểu 300 tỉ đồng); nâng cao năng lực tài chính của Cty.
S.M
laodong.com.vn

Comments are closed.