Bảo hiểm y tế. Thành viên: thanhson

Tôi bị tai nạn lao động (TNLD) hiện đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng. Vậy thẻ BHYT của tôi thuộc đối tượng cùng chi trả 20% hay 5% vậy?
Theo luật BHYT người hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng được cấp thẻ BHYT sẽ cùng chi trả 20% theo quy định của luật.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.