Bảo hiểm y tế cho người có công: Đang “vướng”

TTO – Theo ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội VN, hiện người có Huân chương chiến sĩ giải phóng, có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng chưa được xếp vào nhóm người có công và được hưởng chính sách không phải cùng chi trả phí khám chữa bệnh.
Theo ông Sơn, trong thời gian gần đây đã có một số cán bộ hưu trí từng được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng có ý kiến cho rằng danh sách người có công hiện tại có mục dành cho người có Huân chương kháng chiến, trong đó có cả những người không đi chiến trường, nhưng Huân chương chiến sĩ giải phóng không nằm trong danh sách này, trong khi Luật bảo hiểm y tế quy định người có công, trẻ em dưới 6 tuổi… không phải cùng chi trả phí khám chữa bệnh.

L.ANH
TTO

Comments are closed.