Bảo hiểm xe cơ giới: Bồi thường cao, phí tăng thấp

Thông tư 22/2016/TT-BTC kế thừa toàn bộ quy định trước đó về quy tắc, điều khoản, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới với nhiều điểm ưu việt, mức trách nhiệm bồi thường tăng cao so với quy định hiện nay.

 

Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) Phùng Đắc Lộc nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với phóng viên xung quanh việc Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư (TT) 22/2016/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới.

Ông Lộc cho biết, quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BBTNDS) của chủ xe cơ giới được Bộ Tài chính ban hành tại TT 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008. Sau đó do nhu cầu thực tiễn của thị trường, theo đề xuất của chủ xe và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và AVI, Bộ Tài chính đã ban hành TT 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008.

Ngày 14/4/2014, Bộ Tài chính ban hành TT 43/2014/TT-BTC trong đó có nội dung sửa đổi một số điều của TT 126/2008/TT-BTC.

Như vậy cần có một Thông tư thống nhất các quy định về chế độ bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới quy định về quy tắc điều khoản, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới đã được thể hiện tại các TT nói trên để các bên có nghĩa vụ bắt buộc thực hiện; cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp dễ hiểu, dễ thực hiện và tuân thủ.

Đồng thời việc xây dựng TT mới cũng cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thị trường, nhu cầu của người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

Có thể thấy TT 22 kế thừa toàn bộ các quy định của TT 126, TT 151, TT 43 về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới với nhiều điểm ưu việt, nhiều điểm mới và đặt cao quyền lợi của khách hàng. Thông tư 22 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2016.

PV: Ông có thể nói cụ thể hơn về những điểm mới và quyền lợi cao hơn của khách hàng được quy định tại Thông tư 22?

Ông Phùng Đắc Lộc: Thông tư 22 đã đơn giản hóa thủ tục bồi thường, cụ thể phân biệt trách nhiệm cung cấp hồ sơ bồi thường thiệt hại về người khi có kết quả về mức độ thương tật có thể được trả tiền theo bảng quy định trả tiền thiệt hại về người của Bộ Tài chính, không phải chờ đến hết thời gian điều trị hoặc lo hóa đơn điều trị, đảm bảo thương tật như nhau được bồi thường bằng nhau.

Thiệt hại ước tính dưới 10 triệu đồng sẽ giao cho DNBH chủ động giải quyết nhưng vẫn đảm bảo phòng chống gian lận bảo hiểm, như vậy sẽ giảm bớt các thủ tục không cần thiết cho khách hàng.

Đặc biệt, mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đã được nâng lên. Cụ thể, thiệt hại về người 100 triệu đồng/người/vụ tăng thêm 43% (so với 70 triệu đồng hiện nay); thiệt hại về tài sản đối với chủ xe mô tô là 50 triệu đồng/người/vụ, tăng 20%. Thiệt hại về tài sản đối với chủ xe ô tô là 100 triệu đồng/người/vụ, tăng 43%. Thiệt hại được cơ quan có thẩm quyền xác nhận do lỗi hoàn toàn của bên thứ ba, số tiền bồi thường bằng 50% mức trách nhiệm bồi thường theo quy định…

PV: Việc nâng mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm thì phí bảo hiểm có tăng thêm, thưa ông?

Ông Phùng Đắc Lộc: Thông tư 22 quy định tăng mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm nhưng hầu hết phí bảo hiểm được giữ nguyên, chỉ một số chủng loại xe tăng từ 10% đến 20% phí bảo hiểm.

Theo đó, mức phí đối với một số loại phương tiện cơ giới vẫn được giữ nguyên như mức phí với mô tô hai bánh là 55.000 đồng/năm – 60.000 đồng/năm tùy dung tích; ô tô không kinh doanh vận tải 6-11 chỗ ngồi là 794.000 đồng/năm…

Một số loại xe tăng phí nhưng nhìn chung các loại xe này chỉ tăng phí 20% so với trước đây.

Cụ thể, xe tập lái tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại; phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe pickup (xe bán tải đa năng); phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi; phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải…

Với việc tăng mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong khi nguồn thu không tăng nhiều đòi hỏi DNBH sẽ phải quản trị rủi ro tốt hơn, cập nhật kịp thời các dữ liệu về doanh thu, chi bồi thường cho từng loại xe có trên biểu phí bảo hiểm…, đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

PV: Thưa ông có ý kiến DNBH cho rằng, mức trách nhiệm bồi thường bảo hiểm quy định tại Thông tư 22 vẫn còn thấp, hoàn toàn có thể áp dụng mức bồi thường cao hơn?

Ông Phùng Đắc Lộc: Ngay từ đầu năm 2015, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo với AVI và các DNBH, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các DN vận tải ô tô, Cục Cảnh sát giao thông để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, thủ tục hướng tới sửa đổi, bổ sung TT 126, 151, 43 được thay thế bằng TT mới.

Dự thảo TT mới thay thế TT 126, 151, 43 về quy tắc, điều khoản, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới đã được xin ý kiến người tham gia bảo hiểm (qua Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam), DNBH, AVI, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, trên cơ sở tiếp thu ý kiến ngày 16/2/2016, Bộ Tài chính mới ban hành TT 22/2016/TT-BTC quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới. Thông tư 22 đã kế thừa nhiều điểm ưu việt, thủ tục bồi thường được đơn giản hóa, mức bồi thường được nâng lên đảm bảo quyền lợi cho người mua bảo hiểm và phù hợp với xu hướng phát triển chung của thị trường bảo hiểm khu vực./.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Về thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường, Thông tư quy định: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho DNBH.

Thời hạn thanh toán bồi thường của DNBH là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Theo (TBTCO)

Comments are closed.