Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng: Thành công từ những đổi mới

Thực hiện Chỉ thị 38/CT – TW ngày 7/9/2009 về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, đồng thời hưởng ứng chương trình hành động của UBND TP về thực hiện chủ đề năm 2009 “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và đảm bảo an sinh xã hội”; bảo hiểm xã hội (BHXH) Hải Phòng đã không ngừng nâng cao nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy đó làm thước đo về tinh thần, thái độ, trách nhiệm để phục vụ nhân dân và đã gặt hái được nhiều thành công trong quá trình cải cách hành chính này.

Những đổi mới từ cơ chế một cửa

Giai đoạn I của Đề án 30 đã được BHXH Hải Phòng thực hiện xong và đang chuẩn bị tiến hành tiếp giai đoạn 2 theo định hướng chỉ đạo của TP Hải Phòng và BHXH Việt Nam.

Năm qua, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, BHXH Hải Phòng đã bổ sung thêm cán bộ có kinh nghiệm; sửa đổi quy trình luân chuyển hồ sơ, cơ chế phối hợp giải quyết các chế độ, mối quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc và các cá nhân…được công khai minh bạch, đúng quy định…

Bước ngoặt lớn của BHXH Hải Phòng phải kể đến việc phân cấp, ủy quyền quản lý cho BHXH các quận, huyện nhiều công việc, giảm số lần đi lại, giảm khoảng cách đi lại, giảm thời gian trả kết quả cho người dân…Một số việc phân cấp như: In và cấp lại thẻ BHYT của đối tượng bắt buộc do mất hoặc hỏng thì trước đây gửi đến cơ quan BHXH TP và hẹn sau 5 ngày đến lấy nhưng bây giờ chỉ sau 5 phút là lấy được thẻ ở BHXH các quận, huyện; in và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; chi trả chế độ BHXH một lần (với những quận, huyện chưa được phân cấp); thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp; tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ hưu, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động…

BHXH đã sửa đổi được một số quy trình giải quyết công việc nhằm giảm phiền hà cho người dân, điển hình như việc phối hợp với Hội đồng Giám định Y khoa thành phố sửa đổi Quy trình về giới thiệu, giám định khả năng lao động và giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động (giảm từ 8 lần đến cơ quan bảo hiểm xuống còn 4 lần)…

Cũng trong năm 2009, BHXH Hải Phòng chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức và phương pháp khác nhau. Vì vậy, chính sách BHXH, BHYT đã tiếp cận được với đông đảo người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. BHXH TP phối hợp với Sở y tế phân cấp khám chữa bệnh BHYT theo tuyến chuyên môn kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến huyện, quận…nhằm giảm tải người bệnh tại các tuyến trung tâm, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và nhằm giảm bội chi quỹ BHYT.

Nhiệm vụ năm 2010

Sang năm 2010, BHXH TP tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ được cấp trên giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đưa ra giải pháp để giảm nợ đọng BHXH, BHYT; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Gắn với chủ đề năm 2010 của UBND TP Hải Phòng “tăng cường bảo vệ môi trường, tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội”; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và quản lý các nghiệp vụ của BHXH thành phố trên cơ sở nâng cấp hệ thống mạng, xây dựng phần mềm…Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với BHXH các quận, huyện nhất là những công việc được BHXH thành phố phân cấp; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ và tác phong làm việc. Giải quyết công việc tại bộ phận một cửa theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân…

Có được những thành công trong năm qua, BHXH thành phố nhận được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của BHXH Việt Nam, UBND TP Hải Phòng, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở ban ngành…Một trong những yếu tố quan trọng làm tiền đề cho kết quả trên đó là lãnh đạo BHXH thành phố ngày càng tạo được môi trường làm việc vui vẻ, cởi mở và dân chủ trong cơ quan đó là ban hành một số quy chế như thành lập một số hội đồng, tổ tư vấn…Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đã gương mẫu thực hiện, ý thức xây dựng tập thể, biết đặt lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên lợi ích của mình, đoàn kết nội bộ, hoàn thành kế hoạch được giao.

Năm 2010 là năm mà BHXH TP còn rất nhiều việc phải làm; nhưng bằng những nỗ lực không ngừng của tập thể toàn cơ quan thì sự thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam, UBND TP giao sẽ được BHXH TP hoàn thành.

Thành Huế
dddn.com.vn

Comments are closed.