Bảo hiểm xã hội khởi kiện 230 đơn vị

Kết quả đã có 114 đơn vị trả nợ theo quyết định của tòa án, 50 đơn vị đang thực hiện thi hành án và 47 đơn vị còn đang trong tố tụng.Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội thành phố cùng các quận, huyện đã khởi kiện hơn 230 đơn vị còn nợ đọng bảo hiểm xã hội.Kết quả đã có 114 đơn vị trả nợ theo quyết định của tòa án, 50 đơn vị đang thực hiện thi hành án và 47 đơn vị còn đang trong tố tụng. Có 20 đơn vị có chủ bỏ trốn, hoặc đơn vị giải thể, nên không khắc phục hậu quả.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 36.000 đơn vị sử dụng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội cho hơn 1,6 triệu người, gấp 2,37 lần so với năm 1997. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng tăng, đến nay có gần 28.000 đơn vị với khoảng 1,1 triệu lao động tham gia, tăng 1.040.500 người so với năm 1997, chiếm 70,53% trong tổng số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc của TPHCM.

Theo H.Dịu
SGTT

Comments are closed.