Bảo hiểm VNI đạt tăng trưởng doanh thu hơn 40% trong năm 2020

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không vừa công kết quả tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.963 tỷ đồng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng đạt hơn 40%, cao gấp 5 lần mức bình quân thị trường và theo đó nằm trong nhóm ba doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường.

Riêng doanh thu bảo hiểm đạt 1.738 tỷ đồng. Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng không tăng trưởng 40%, nghiệp vụ bảo hiểm hàng không tăng trưởng 90% so với năm 2019.

VNI cũng mở mới thêm 8 công ty thành viên và 1 Văn phòng đại diện miền Nam nâng tổng số các công ty thành viên của VNI lên 44 đơn vị trên toàn hệ thống.

Đội ngũ nhân sự VNI tăng gần 450 người trong năm qua, nâng tổng số nhân sự của VNI lên hơn 1.400 người.

Thời gian qua, VNI cũng hợp tác với nhiều ngân hàng thực hiện bán chéo sản phẩm (kênh bancassurance), triển khai bán bảo hiểm qua trạm đăng kiểm, gara và showroom trên toàn quốc.

VNI đã triển khai ký kết với nhiều đối tác công nghệ trong năm 2020 như: ký kết với DataBay cung cấp bảo hiểm giải thưởng Hole In One; hợp tác với SaveMoney triển khai bảo hiểm trực tuyến; hợp tác toàn diện với Moncover cung cấp cho khách hàng dịch vụ bảo hiểm số toàn diện và nhanh chóng.

VNI cũng thực hiện ký kết với nhiều bệnh viện và phòng khám bảo lãnh viện phí. Trong năm 2020, công ty này cũng đã đồng bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho gần 4.000 cán bộ nhân viên của MobiFone đồng thời thực hiện đồng bảo hiểm cho VietnamAirlines và nhiều đối tác, khách hàng lớn trên cả nước.

Năm 2021, VNI đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40%.

Theo Báo Đầu tư