Bảo hiểm vẫn ‘hot’

Năm 2017, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vững chắc, tổng doanh thu ngành tăng mạnh, ước đạt 105.611 tỉ đồng, tăng 21,2%.

Báo cáo phân tích ngành bảo hiểm do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố cho thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn ngành trong năm 2017 tăng mạnh, ước đạt 105.611 tỉ đồng, tăng 21,2%. Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 65.050 tỉ đồng, tăng 28,9% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu ước đạt 40.561 tỉ đồng.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe Libertybảo hiểm sức khỏebảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp của Vietnam Report tháng 5.2018, tổng doanh thu và doanh thu phí bảo hiểm của quý 1/2018 của 100% doanh nghiệp phản hồi đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp trong khối nhân thọ đánh giá doanh thu từ phí bảo hiểm quý 1 tăng trung bình 159% và của khối phi nhân thọ tăng trung bình khoảng 24%.

Các doanh nghiệp nhận định nhân tố đóng góp cho sự tăng trưởng ngành bảo hiểm trong giai đoạn 2017 – 2018 là nhờ những yếu tố tích cực của nền kinh tế, các điều kiện thuận lợi về dân số, xã hội và nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc mở rộng quy mô hoạt động và chú trọng nâng cao năng lực tài chính. Bên cạnh đó, sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp bảo hiểm gia tăng nhanh cũng đem đến nhiều thuận lợi cho thị trường bảo hiểm trong giai đoạn hiện tại.

Cũng theo Vietnam Report, trong giai đoạn 2011 – 2017, tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế tăng trưởng bình quân 17,7%/năm. Điều này cho thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam không chỉ là một công cụ hữu ích bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư, hỗ trợ hầu hết các ngành nghề kinh tế, mà còn được coi là một trong các kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Theo (ThanhNien)