Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Hôm nay (13/7), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Đề án do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ xây dựng.
Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến phát triển bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo hướng thí điểm trong 3 năm, với 21 mặt hàng thuộc 02 nhóm hàng hoá đang được khuyến khích xuất khẩu, phí bảo hiểm theo nguyên tắc thị trường, rủi ro được bảo hiểm là rủi ro thương mại. Theo Bộ Tài chính, hiện trên thị trường có một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã và đang bắt đầu triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu dưới hình thức kết hợp với một tổ chức chuyên về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu lớn trên thế giới. Do đó, Bộ sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đáp ứng điều kiện để triển khai đề án.

Ngoài ra, để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, Nhà nước có chính sách hỗ trợ chi phí cho giai đoạn đầu và hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc triển khai Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu sẽ gặp những khó khăn nhất định:

Đối với bên mua bảo hiểm sẽ khó chấp nhận ngay sản phẩm này, bởi từ trước đến nay họ chưa có thói quen mua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và đã rất quen với các hình thức phòng ngừa rủi ro khác trong thanh toán quốc tế. Đồng thời, do chưa nhận thức được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu mà lại quan niệm mua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu sẽ làm tăng chi phí, dẫn đến tăng giá thành sản phẩm xuất khẩu và làm giảm lợi thế cạnh tranh sẽ tạo ra tâm lý không muốn tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, có thể có doanh nghiệp bảo hiểm  muốn tham gia Đề án, có thể có doanh nghiệp bảo hiểm không muốn tham gia, mặc dù đủ điều kiện, bởi phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh cũng như tính toán hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, với tiềm năng của thị trường tương đối lớn và mong muốn triển khai của một số doanh nghiệp bảo hiểm  phi nhân thọ, Bộ Tài chính tin rằng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu sẽ phát triển ở Việt Nam trong những năm tới./.
PV
Đài Tiếng nói Việt Nam

Comments are closed.