Bảo hiểm thất nghiệp: Lao động thờ ơ vì… khó!

?a s? các lao ??ng ch?a quan tâm ??n lo?i hình b?o hi?m th?t nghi?p. ?nh: Chí C??ngGiadinhNet – Theo quy ??nh, ng??i th?t nghi?p n?u ?óng b?o hi?m th?t nghi?p ?? s? tháng quy ??nh, khi m?t vi?c s? ???c h??ng tr? c?p th?t nghi?p.
M?c tr? c?p h?ng tháng b?ng 60% m?c bình quân ti?n l??ng, ti?n công tháng ?óng b?o hi?m th?t nghi?p c?a 6 tháng li?n k? tr??c khi m?t vi?c. Th? nh?ng nhi?u ng??i lao ??ng l?i ?ang t? ra th? ? v?i lo?i hình b?o hi?m này.B? “làm khó”?!Ng?c Anh, v?a ngh? vi?c ? Công ty TNHH ELENTEC Vi?t Nam (Khu công nghi?p Quang Minh, Hà N?i) cho bi?t, ch? m?i b? m?t vi?c, ?? ?i?u ki?n ?? nh?n b?o hi?m th?t nghi?p (BHTN), nh?ng v?n ch?a th? nh?n ???c ti?n vì doanh nghi?p không xác nh?n cho.

Chị Ngọc Anh nói: “Tôi đã năm lần, bảy lượt đến công ty, xin chứng nhận đóng bảo hiểm nhưng họ nói tôi phải về công ty cũ (Công ty Katolec – PV) để xin xác nhận. Tôi đã liên hệ với Ban quản lý Khu công nghiệp Quang Minh, liên hệ với cả trung tâm giới thiệu việc làm, họ nói là trường hợp của tôi đủ điều kiện để nhận bảo hiểm, chỉ cần xin xác nhận của Công ty là có thể lấy tiền bảo hiểm”.

Theo Quy định tại Thông tư 32/2010, người lao động được hưởng BHTN nếu hội đủ các điều kiện: Đóng BHTN từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm; Đã đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ,TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi mất việc làm; Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm… Nếu hội tụ đủ các điều kiện này, người lao động có thể hưởng mức bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc.

Trong quá trình làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp, người lao động đã phải trích 1% tiền lương để đóng BHTN. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là nhiều doanh nghiệp lại cố tình gây khó khi người lao động xin xác nhận chế độ này. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến người lao động tỏ ra thờ ơ với quyền lợi này. Thêm nữa, thậm chí nhiều người lao động không biết đến khoản trợ cấp này. Người biết thì cũng e ngại, phần vì không hiểu rõ, phần vì ngại thủ tục.

Thủ tục nhiêu khê

Theo Quy định của Thông tư 32, trong thời hạn 7 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp. Ngày thứ nhất trong thời hạn 7 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Những trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá 7 ngày, nhưng nhiều nhất không quá 30 ngày, sẽ vẫn được giải quyết nếu do: Ốm đau, thai sản; Bị tai nạn; bị thiên tai, địch họa có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện trở lên.

Thực tế, hạn chế về số ngày này lại gây khó dễ cho người lao động. Ngọc Anh cho biết, ở quê (xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội), nhiều người mất việc làm, họ biết có tiền trợ cấp thất nghiệp này nhưng không nhận được, vì công ty chậm trả giấy chứng nhận đóng BHTN. Thường thì lúc các công ty trả giấy cho người lao động thì đã quá hạn để làm bảo hiểm rồi nên đến nay hàng chục người nghỉ việc nhưng chưa có ai được hưởng khoản trợ cấp thất nghiệp này. Bản thân các cán bộ phụ trách việc bảo vệ quyền lợi người lao động như ông Hà Văn Cường, nguyên Phó chủ tịch Công đoàn các Khu CN, chế xuất Hà Nội cũng cho rằng: “Đây là vấn đề quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Khi công nhân đã phải viện đến cơ quan báo chí là họ đã bí lắm rồi”.

Chiều 21/7, ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội cho biết, hiện Công đoàn chưa nhận được những thắc mắc cụ thể của công nhân về bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, Công đoàn sẽ rà soát kiểm tra ngay tại các doanh nghiệp. Trong các tháng 8 – 9 tới, Công đoàn cũng sẽ tiến hành tập huấn, tuyên truyền cho công đoàn cơ sở và công nhân về các loại bảo hiểm, trong đó tập trung vào BHTN.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng, nếu người lao động có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 6 tháng, nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng. Người lao động sẽ được hưởng 9 tháng BHTN, nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng BHTN và được hưởng 12 tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng BHTN trở lên.

Đắc Kiên
giadinh.net.vn

Comments are closed.