Bảo hiểm tai nạn cá nhân – Cần thiết cho mọi người

Th?i gian g?n ?ây, trên các ph??ng ti?n truy?n thông ??i chúng gióng lên h?i chuông c?nh báo v? h?ng hi?n t??ng xã h?i có liên quan tr?c ti?p t?i hành vi b?o l?c và l?i s?ng b?ng ho?i ??o ??c c?a m?t b? ph?n trong xã h?i. ?ã có hàng lo?t v? th??ng vong, án m?ng x?y ra mà nguyên nhân ?ôi khi ch? là cú va ch?m xe ngoài ???ng, b? ?âm ch?t vì không cho m??n ?i?n tho?i, b? ?ánh vì không cho k? nghi?n r??u ti?n ?? ?i nh?u, b? s?p h? ga ngoài ???ng, b? r?i t? trên t?ng cao xu?ng khi ?ang làm vi?c…

Điều này làm cho chúng ta giật mình về sự an toàn của bản thân và gia đình mình, bởi lẽ bất cứ nơi đâu, bất kể khi nào, rủi ro cũng có khả năng ập đến. Vậy nên, ý thức mua Bảo hiểm tai nạn cá nhân đang là sự lựa chọn nghiêm túc và thông minh của nhiều người dân. Để tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm này, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với bà Nguyễn Thị Trọng Phú – Giám đốc Khối bảo hiểm Con người của Công ty Bảo hiểm AAA, một đơn vị đang sở hữu rất nhiều sản phẩm bảo hiểm độc đáo, gần gũi với người dân, cho biết: Sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân là sản phẩm tự nguyện, khi có rủi ro do tai nạn xảy ra được nhận quyền lợi bảo hiểm độc lập với sản phẩm bảo hiểm y tế của Nhà nước.
Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam từ 6 tuần tuổi đến 69 tuổi. Phạm vi bảo hiểm cũng được mở rộng, gồm Hỗ trợ y tế do tai nạn: Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn; Thiết bị đi lại hỗ trợ; Trợ cấp nằm viện do tai nạn; Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Trả tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn; Thương tật vĩnh viễn do tai nạn; Hỗ trợ nuôi dưỡng con em của người được bảo hiểm; Chôn cất hỏa táng; Quyền lợi gia tăng: Gia hạn hợp đồng bảo hiểm, cụ thể đến thời hạn tái tục hợp đồng trong vòng trước và sau 7 ngày hết hạn hợp đồng bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài thêm 15 ngày trong trường hợp người được bảo hiểm gặp sự cố do những nguyên nhân như tử vong, thương tật của người thân hoặc do người được bảo hiểm bị bệnh, bị tấn công bất ngờ, bạo động dân sự, đình công, bãi công,…những hành động vượt ngòai sự kiểm soát của người được bảo hiểm, bị lũ lụt, hỏa hoạn, động đất… hoặc người được bảo hiểm phải làm nhân chứng hầu tòa hay có giấy triệu tập của tòa án; Được hỗ trợ thông tin liên quan đến dịch vụ y tế.

Tuy nhiên, Bảo hiểm AAA không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên trước khi tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, một số rủi ro do tai nạn khi đang làm những công việc nguy hiểm đặc thù: cứu hỏa hoặc thủy thủ đoàn; công việc xây dựng/lắp đặt, hầm mỏ, dàn khoan, cơ khí, luyện kim, bốc vác… không được bảo hiểm trong quá trình làm việc. Nếu khách hàng có nhu cầu thì phải đăng ký tham gia điều khoản bổ sung về ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm để được bảo hiểm rủi ro trong những trường hợp trên. Những trường hợp tư ï tử, mất trí, điên loạn…. cũng sẽ nằm ngoài phạm vi bảo hiểm.

Hãy bảo vệ bạn và gia đình của bạn song do tính chất của bảo hiểm có nhiều quy tắc nên trước khi mua bảo hiểm, khách hàng cần phải trao đổi kỹ với nhà bảo hiểm để được tư vấn kỹ về sản phẩm bảo hiểm mà mình định mua.

THI ÁNH
Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Comments are closed.