Bảo hiểm PVI hợp tác với MobiFone

Hai bên sẽ sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau để gia tăng hiệu quả kinh doanh trên thị trường theo nội dung thỏa thuận vừa ký hôm 14/7.

PVI hợp tác Mobifone

Nội dung thỏa thuận bao gồm việc Bảo hiểm PVI sẽ nghiên cứu và bán các sản phẩm đến khách hàng của MobiFone, thông qua các kênh như: tin nhắn, website, ứng dụng My MobiFone, MobiFone Next… và hệ thống đại lý của MobiFone.

Đồng thời, Bảo hiểm PVI sẽ hợp tác với MobiFone nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ gọi, tin nhắn ứng dụng AI xử lý giọng nói tiếng Việt (mAICallCenter) của MobiFone vào hệ thống chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm PVI.

“Thỏa thuận hợp tác với Bảo hiểm PVI sẽ mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng của MobiFone, đồng thời gia tăng mức độ trung thành sử dụng dịch vụ của khách hàng theo đúng phương châm “Kết nối giá trị – Khơi dậy tiềm năng”, hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững trong mối quan hệ của MobiFone với khách hàng và các đối tác”, ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone chia sẻ.

Thỏa thuận này được hai bên kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh nhờ việc tận dụng thế mạnh công nghệ, tài chính, kinh nghiệm chăm sóc khách hàng… mà mỗi bên đang sở hữu. Ngoài ra, hợp tác này giúp phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI, phát biểu tại sự kiện: “Bảo hiểm PVI và MobiFone cam kết đầu tư các nguồn lực cần thiết để triển khai cụ thể, hiệu quả các nội dung hợp tác kinh doanh đã được thỏa thuận. Cả hai bên mong muốn và ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau. Thông qua thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng trong phạm vi hợp tác”.

(Nguồn: Tổng công ty Bảo hiểm PVI)