Bảo hiểm phi nhân thọ đối mặt với nguy cơ giảm doanh thu

Khác với bảo hiểm nhân thọ, lạm phát có ảnh hưởng, nhưng mức độ không nhiều, thậm chí các công ty bảo hiểm nhân thọ còn nhận định, thời điểm kinh tế khó khăn cũng là lúc khách hàng cần đến dịch vụ bảo hiểm nhân thọ nhiều nhất.Tuy nhiên, đối với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, lạm phát không chỉ làm giảm lượng khách hàng, mà những chính sách về điều hành kinh tế thay đổi cũng khiến các công ty này đối mặt với nhiều thách thức.

Trên thực tế, việc cắt giảm đầu tư công, thắt chặt chi tiêu, một mặt làm giảm nhu cầu bảo hiểm của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp tới cầu của các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; mặt khác, việc giảm các dự án xây dựng mới sẽ làm suy giảm doanh thu từ các sản phẩm bảo hiểm xây dựng lắp đặt (nghiệp vụ này chiếm một tỷ trọng khá lớn, khoảng 30-40% trong danh mục sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ). Vì vậy, trong kế hoạch năm 2011, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều đã tính tới yếu tố này và xem đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn tới việc giảm doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Ngoài tác động của việc cắt giảm chi tiêu công, việc thắt chặt tín dụng cũng sẽ khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh thu gọn sản xuất, để giảm thiểu chi phí không thật sự bức thiết và không tạo ra lợi nhuận. Các khoản chi cho bảo hiểm cũng được nằm trong danh sách cắt giảm. Ngoài ra, trong lúc giá cả đồng loạt tăng, có một nghịch lý là phí bảo hiểm vẫn giữ nguyên, trong một số trường hợp, để cạnh tranh giành giật khách hàng, nhiều doanh nghiệp còn hạ phí bảo hiểm, mở rộng thêm điều khoản, bảo hiểm cho cả những rủi ro phi kỹ thuật. Đây là tình trạng gây bức xúc trong nhiều năm, chưa có biện phát giải quyết dứt điểm. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới-một trong những nghiệp vụ mang lại doanh thu lớn cho các doanh nghiệp, đa số các xí nghiệp xe cho rằng, phí bảo hiểm hiện nay là quá thấp và tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm thua lỗ là điều đương nhiên nếu không tăng phí.

Lạm phát không chỉ tác động giảm doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm, mà mảng đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cũng bị ảnh hưởng, bởi thị trường chứng khoán từ đầu năm tới nay vẫn ảm đạm, thị trường bất động sản “đóng băng” và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ở một khía cạnh khác, lạm phát làm tăng rủi ro cho nền kinh tế và khi đó, nhu cầu về bảo hiểm lại gia tăng. Nhìn lại bức tranh tăng trưởng của thị trường trong những năm qua: năm 2006 lạm phát 7,7%, thì bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 16,78%; năm 2007 lạm phát 12,63%, bảo hiểm nhân thọ vẫn tăng trưởng 28%; năm 2008 lạm phát tăng tới 22%, tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng đột biến 33,52%….

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, thị trường bảo hiểm hiện nay cũng khác giai đoạn trước, với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (hiện khoảng 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ).

Báo Đầu tư điện tử

Comments are closed.